Biblioteksøk Løkenåsen

Biblioteksøk Akershus


Skoleportalen
(for elever og ansatte)

Følg oss på
Facebook
>>


Linker:


- på LøkenåsenLørenskog kommune


Rådgivende og støttende team mot mobbing
 


 

Følgende videregående skoler har Åpen skole på kveldstid:

Mailand vgs.: Torsdag 18.01., fra kl. 14.00 – 18.00 (www.mailand.vgs.no )
Strømmen vgs.: Onsdag 17.01., fra kl. 12.00 – 18.00 (www.strommen.vgs.no )
Skedsmo vgs.: Torsdag 18.01., kl. 18.00 (www.skedsmo.vgs.no )
Sørumsand vgs.: Onsdag 17.01., kl. 18.30-20.00 (www.sorumsand.vgs.no )
Hvam vgs.: Torsdag 25.01., kl. 18.00-20.00 (www.hvam.vgs.no )

(Lørenskog vgs. har ikke tilbud på kveldstid i år.)
For adresser og nærmere opplegg kan dere gå inn på skolenes hjemmesider.

Elevene har fått tilbud om å besøke 1-2 videregående skoler på dagtid i løpet av uke 3.

11. januar 2018

Kulturuka på 10. trinn

10.trinn er i full gang med kulturuka! Temaet i år er «Tidsreise». Alle elevene er delt inn i 6 grupper. Elevene har begynt å øve på egne danser, sketsjer og opptredener. Vi er veldig spente på resultatet. Allerede på torsdag har de forestilling for foreldre og på fredag for 8. og 9.trinn. Dette fikser de!

Forestillinger
torsdag 11.1. 18:00 (foresatte og søsken)
fredag 12.1 kl 9:30 (elever på 8. og 9. trinn Løkenåsen)

Se "dagbok" fra prosjektet >>

Se artikkel i Romerikes Blad >>

8. januar 2018

Åpne skole, Lillestrøm videregående skole

Åpen skole, Lillestrøm videregående har Åpen skole allerede tirsdag 9. januar kl. 18.30.

De andre skolene vil ha det samme tilbudet i uke 3, nærmere informasjon kommer.

Se invitasjon >>

3. januar 2018

Gratulerer!

Vi vil gratulere to medarbeidere med lang og tro tjeneste i Lørenskog kommune. Are med 25 år og Brit med 40 år i Lørenskog kommune. Dere er to flotte og engasjerte medarbeidere som bidrar positivt til utvikling av skolen, god undervisning og inkluderende skolemiljø.

20. desember 2017

Elevundersøkelsen

Vi vil før jul gjennomføre elevundersøkelsen i alle klasser.

Les mer om undersøkelsen på Udir >>

20. november 2017

Utanningstorget 2017

Invitasjon til Utdanningstorget 29. -30. nov. på Varemessa på Lillestrøm
Vår dag er 30. november fra kl. 17-19. Obligatorisk for 10. klassingene!

Utdanningstorget er et informasjons- og veiledningstiltak for elever, foreldre/foresatte både fra ungdomstrinnet og fra videregående skoler. Foreldre/foresatte er en viktig målgruppe for Utdanningstorget, der målet er å informere om ulike utdanningsmuligheter og jobbvalg.
Elever, foreldre/foresatte møter lærere og fagpersoner innenfor alle yrkesfag og ulike høyere studier som har kompetanse og erfaring fra ulike fagområder og bransjer.
Utdanningstorget på Romerike er en viktig møteplass for ungdomstrinnet og videregående skoler i regionen. Her treffes lærebedrifter og opplæringskontorer, universiteter og høgskoler - og representanter for Fagskoleutdanning, Mesterbrev, Forsvaret, Politiet og mange andre. Kontakter og nettverk kan etableres her.

6. november 2017

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen blir avholdt
tirsdag 21. november kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.

Se presentasjonenen under Informasjon/Rådgiver

6. november 2017

Løkenåsen skole, nettbrett 1:1

Det er besluttet at Løkenåsen skole skal innføre nettbrett 1:1 fra februar 2018. Dette er en del av kommunens arbeid mot å bli mer digitalisert. Fra februar 2018 vil alle elever på skolen disponere hvert sitt nettbrett som de skal bruke i opplæringen. Nettbrettene vil bli delt ut i løpet av uke 5.

Se informasjonsbrev >>

Vedlegg til informasjonsbrev:

Foreldreveiledning for nettbrett
Kjøreregler for nettbrett
Erstatningsansvar
Utlånsavtale (denne vil komme til digital signering når vi nærer oss)

6. november 2017

Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2017

Helsesøster og forbyggende psyisk helse i kommunen kommer til å stand i kantina denne dagen.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her >>

26. september 2017

Lån skolebøkene som lydbøker hos NLB!

Skolelydbøker fra 1. til 13. klasse er nå tilgjengelig for alle lånere hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Du velger selv om du vil låne skolebøkene hos NLB eller Statped.

NLB skriver bl.a. dette i sitt informasjonsskriv: "Fra og med skolestart 2017 kan barn og ungdom låne skolelydbøkene sine selv, direkte fra NLB. Det er ikke lenger nødvendig å gå via skolen og Statped, hvis ikke du ønsker det.

Du låner skolelydbøkene i Lydhør-appen eller på Min side på samme måte som andre lydbøker. Lånetiden for skolelydbøkene er hele skoleåret. I Lydhør vil bøkene bli slettet automatisk 1. juli. Voksne lånere som er interessert i skolebøker, kan også låne disse bøkene. Det er gratis å låne skolebøker.

For å finne skolebøkene på nettsidene, velg Statped under bibliotek i søkeavgrensingene når du søker på nettsidene våre. Avgrensningen blir synlig etter du har gjort et søk.
I Lydhør-appen må du søke etter boktittel. Vet du ikke hvilken bok du skal låne, anbefaler vi at du søker på nettsidene våre, som har bedre søk.

For å bli låner hos NLB må du ha en attest på at du har lesevansker, fra 1. september skal nye lånere selv bekrefte at de har problemer med å lese og oppfyller NLBs vilkår. NLB vil kunne be om at dokumentasjon fra fagperson ettersendes.

Før måtte du ha bekreftelse fra en fagperson på at du har lesevansker og kan låne hos NLB. Nå er det den enkelte låner som er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger og bekrefte låneretten sin. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB. Årsaker kan for eksempel være svekket syn, dysleksi og andre lesevansker eller ADHD.

Det er enkelt å melde seg inn i NLB på nettsiden vår, nlb.no:
• Les vilkår under Meld deg inn og sjekk at du oppfyller disse
• Velg skjema etter hvilken bruker du er
• Fyll ut opplysninger om deg selv og bekreft at du har lånerett
• Send inn!

Når søknaden er behandlet, får du en e-post med lånernummer og pinkode".
Les mer om tilbudet på hjemmesida til Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek - nlb.no!

Snakk med Anita på biblioteket hvis du lurer på noe rundt dette.

18. september 2017

Nasjonale prøver høsten 2017

Vi vil gjennomføre nasjonale prøver i perioden 12.9 - 29.9.

8. trinn, lesing, regning og engelsk
9. trinn, lesing og regning

Les mer om Nasjoanle Prøver på Udir >>

11. september 2017

Velkommen til nytt skoleår fra skolesjefen

Hilsen fra skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen, les brevet her >>

24. august 2017

Foreldremøte for alle trinn

8. trinn: tirsdag 29. august kl 18:00 i samlingssalen
9. trinn: tirsdag 5. september kl 18:00 i klasserommene
10. trinn: tirsdag 5. september kl 18:00 i samlingssalen

22. august 2017

Alle ansatte som hadde @lorenskog-skole.no har byttet mailadresse

I de fleste tilfeller er det bak @ som endret til lorenskog.kommune.no. Ansatte under menyen Informasjon skal nå være oppdatert

 

Velkommen til nye 8. trinn

Velkommen tilbake alle på 9. og 10. trinn :-)

 

Skolen har fått ny E-post adresse: lokenasen.skole@lorenskog.kommune.no

16. august 2017

Skoleportalen for ansatte

Nå skal Skoleportalen være tilgjengelig for ansatte for mail og OneDrive. Det jobbes med Fronter og integrasjon etter omleggingen, håper å få det på plass så fort som mulig.

14. august 2017

Velkommen til nytt skoleår

Oppstart mandag 21. august

8. trinn kl 9:00
9. og 10. trinn kl 8:30

Ingen elever får logget på Skoleportalen på grunn av store omlegginger. Mer informasjon når dere kommer på skolen.

Viktig informasjon om inntak, frister og plikter, videregående skole
Se informasjons fra Akershus fylkeskommune
til deg som har søkt videregående opplæring
i Akershus for skoleåret 2017-2018 >>

 
19. juni 2017

Melding fra helsesøster til alle elever og foresatte på 10. trinn:

Elevene kan, ved behov, bestille vaksinasjonskort fra fhi.no, dette blir sendt i posten og er gratis.

For bestilling av vaksinekort gå til fhi.no >>

Foresatte kan også, med hjelp av bl.a. bank-id, få bestilt vaksinasjonskort til barn under 16 år.

Lykke til på videregående skole!

God sommer!

19. juni 2017

Standpunktkarakter

Alle standpunktkaraterer vil bli delt ut 2. juni. Klagefristen er 13. juni.

Du vil finne en informasjonsbrosjyre i linken under som veileder om retten til å klage på krakterer i grunnskolen. Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Informasjonsbrosjyre >>

22. mai 2017

Tur til Estland

4 elever fra 8.klasse, 5 elever fra 9. klasse, 6 elever fra 10. klasse fra valgfaget «internasjonalt samarbeid», dro sammen med to lærere til Estland 24-28 april. Prosjektet het «Teenagers world and immigration in a changing Europe» og var støttet med midler fra Nordplus. Samarbeidet var mellom Løkenåsen Skole og Vandra Gymnasium.

Se elevenes egen beskrivelse fra
turen og bilder >>


5. mai 2017

Eksamen 10. trinn våren 2017

Her finner du eksamensveiledningen fra Utdanningsdirektoratet for 2017

Matematikk >>

Norsk >>

Engelsk >>

28. april 2017

Eksamen 10. trinn våren 2017

Skrifltig eksamen:

Fredag 12.5: Opplysning om trekkfag
Tirsdag 16.5: Eksamen i matematikk
Torsdag 18.5: Forberedelese engelsk
Fredag 19.5: Eksamen i engelsk
Mandag 22.5: Forberedelse norsk
Tirsdag 23.5: Eksamen norsk hovedmål
Onsdag 24.5: Eksamen norsk sidemål

Muntlig eksamen:

Onsdag 7.6: Opplysning om trekkfag for 1. pulje
Torsdag 8.6: Trekk av oppgave og forberedelse 1. pulje
Fredag 9.6: Muntlig eksamen 1. pulje

Mandag 12.6: Opplysning om trekkfag for 2. pulje
Tirsdag 13.6: Trekk av oppgave og forberedelse 2. pulje
Onsdag 14.6: Muntlig eksamen 2. pulje

4. april 2017

"JAKTEN PÅ LYKKE"

Tre ungdomskoler har gått sammen i valgfaget Sal og scene og setter opp en forestilling om tema psykisk helse. Til sammen 80 elever fra Løkenåsen, Fjellsrud og Kjenn skole skal lage en forestilling basert på elevenes tanker om psykisk helse.

Stykket skal settes opp i Lørenskog hus for medelever, og det blir også en åpen forestilling for publikum den 16. februar.

Les mer og kjøp billetter her >>

10. februar 2017

Bispevisitas på Løkenåsen skole

På tirsdag hadde vi bispevisitas på Løkenåsen. Biskop Atle Sommerfeldt kom i følge med rådgiver samt soknepresten og kateketen i Skårer menighet. I følge var også prost Torstein Lalim.

Først var biskopen med følge på klassebesøk i 10CD der han fortalte hva han gjør som biskop. Elevene hadde forberedt mange gode spørsmål om kirken og kristendommen.

Etterpå ble det holdt et møte der tre av lærerne og rektor informerte biskopen om skolen. Biskopen var spesielt interessert i det gode og spennende arbeidet for inkludering og mot mobbing. Samtalen dreide seg videre om kirke – skolesamarbeid; hva som gjøres i dag og hvilke muligheter som ev. kan utvikles, samt prinsipielle tanker om slikt samarbeid i et fler-religiøst samfunn.

Disse var i følge med biskop, Atle Sommerfeldt:
Prost Torstein Lalim
Rådgiver Endre Fyllingsnes
Kateket Heidi Sveås
Sokneprest Tormod Westermoen

10. februar 2017

Løkenåsen skole - utdeling av Benjaminprisen

Tirsdag 31. januar var en stor dag på Løkenåsen. Kunnskapsministeren Tobjørn Rød Isaksen og juryleder Guri Hjeltnes overrakte årets Benjaminpris til Løkenåsen skole.


Se flere bilder på Facebook.

Les mer om juryens begrunnelse her >>

Les artikkel på RB >>

Se innslaget på Østlandssendingen >>

1. februar 2017

Elev- og foreldrekonferanser om søknad til videregående skole:

Rådgiverne har satt av følgende datoer og tider:
onsdag 1.2. mellom klokka 18.00 og 20.00
tirsdag 7.2. mellom klokka 17.00 og 19.00.
Ring skolens kontor for nærmere avtale.

30. januar 2017

Kulturuke på 10. trinn

Da er kulturuka på 10. trinn i gang.

Følg med på elevenes egen hjemmeside >>

Romerikes Blad var på besøk under generalprøven i dag. Ordføreren vil komme på forestillingen i kveld og skolesjefen i morgen. Det er alltid hyggelig med storfint besøk.

I dag braker det løs med forestilling kl 18:00 for foresatte og familie.
I morgen blir det forestilling for 8. og 9. trinn.

12. januar 2017

Åpen kveld i videregående skoler på Nedre Romerike for elever og foresatte på 10. trinn

Lillestrøm vgs.: tirsdag 10.01., kl. 18.30-20.15
Lørenskog vgs.: tirsdag 17.01., kl. 18.00-20.00
Mailand vgs.: tirsdag 17.01., kl. 18.30-20.30
Strømmen vgs. onsdag 18.01., kl. 18.00-19.00
Sørumsand vgs.: onsdag 18.01., kl. 18.30
Skedsmo vgs.: torsdag 19.01., kl. 18.00-20.30

Se skolenes hjemmeside (<skolens navn.vgs.no>, eks.: lorenskog.vgs.no)

Elevene i 10. klasse har fått tilbud om å besøke to skoler på dagtid, men på grunn av elevenes kulturuke kan noen av skolene bare besøkes på kveldstid. På Fronter finner dere listene over påmeldingene til Åpen skole på dagtid.

2. januar 2017

Siste skoledag før jul

Nok et år er gått og vi var alle samlet i salen.

I dag hadde vi besøk av ordfører Ragnild Bergheim, skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen og leder for Dysleksi Norge, Knut Rinden. Knut Rinden overrakte beviset for at vi er blitt sertifisert som Dysleksivennlig skole. Ordføreren holdt også en flott tale til elever og ansatte.

I tillegg ble det presentasjon av nytt elevrådsstyret, og de nye Ungdommene med MOT.

Flere elever hadde flotte underholdningsinnslag.

Se bilder på Facebook.

20. desember 2016

Julegudstjeneste

I tradisjon tro var de elevene som ønsket det på julegudstjeneste i Skårer kirke i dag. Flere elever hadde oppgaver under gudstjenesten.

En fin og stemningsfull tid i kirken.

 

16. desember 2016

Benjaminprisen 2016


Årets Benjaminpris ble tildelt Løkenåsen skole.

"Løkenåsen skole i Lørenskog har hatt en sentral satsing på arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid. Skolens arbeid på feltet er preget av systematisk forankring, langsiktighet og synliggjøring. Arbeidet viser høy grad av bevissthet og refleksjon rundt egen praksis som resulterer i stadig evaluering og videreutvikling av tilnærminger og metodikk."

Prisen deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 31. januar 2017.

Vi er stolte og glade over tildelingen. Løkenåsen er en skole med stort mangfold, og dette mangfoldet er skolens styrke. Kulturen har gjennom mange år utviklet seg gjennom holdningsskapende arbeid med fokus på inkludering og likeverd.

Les juryens begrunnelse her >>

Les RB >>

16. desember 2016

Løkenåsen skole er blitt sertifisert som «dysleksivennlig skole»

Dysleksiforbundet begrunner dette bl.a. slik:

«Løkenåsen er en ungdomsskole som arbeider for inkludering og likeverd. De ønsker å se, anerkjenne og inkludere alle elever. De ønsker å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø, og er en skole som ønsker å være i stadig utvikling mot en bedre skole for elevene. Skolens visjon er: " Lyst til å lære, evne til å velge, mot til å handle. "»
---
«Lærergruppa har mange tanker om hvordan de kan utvikle undervisningen til å gi enda bedre læringsutbytte, også for disse elevene. Her blir elever med dysleksi, SSV og matematikkvansker sett. Det er flott at en ikke bare har lesegrupper, men også begrepsgrupper. Skolen har også bibliotekar som virkelig støtter opp i dette arbeidet.»
---
«Løkenåsen har utrolig mye på plass, men vil helt sikkert ha stor glede av å komme inn i nettverket av de Dysleksivennlige skolene, slik at de kan utvikle enda flere gode og presise tiltak for ALLE elever som har noen utfordringer.»

6. desember 2016

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen ble avholdt
tirsdag 22. november kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.

Presentasjonene kan dere finne på rådgivers side under Informasjon i menyen.
Det vil også ligge lenke til en side på utdanning.no med tips til foreldre om hvordan dere kan hjelpe deres egne barn i valg av videre utdanning.

25. novebember 2016

Utdanningstorget 23. - 24. novemeber

Vi minner om Utdanningstorget på Norges Varemesse i Lillestrøm.

Det er obligatorisk oppmøte for alle elevene i
10. klasse 24.11. kl. 17-19.

Vi oppfordrer foresatte til å bli med!

Se hele plakaten her >>

 

4. november 2016

OPERASJON DAGSVERK 3. NOVEMBER

Elevene på Løkenåsen gir en dag av sin utdanning, slik at ungdom i andre deler av verden får en utdanning. I år går pengene til ungdom i Columbia. OD2016 skal gi colombiansk ungdom opplæring i rettigheter og politisk påvirkning, for å gi dem verktøyene til å kreve å få sin stemme hørt.

Praktisk informasjon:
Når du jobber på OD-dagen, skal du motta penger fra personen du jobber for. Du trenger ingen papirer for å motta betaling. Det eneste som trengs, er nettsiden www.betale.od.no

Her kan arbeidsgiveren betale med vipps, kort, faktura, eller kontanter. Arbeidsgiveren fyller inn litt info om seg selv eller sin bedrift, og navn på eleven(e) som jobbet, klasse og skole. Da får skolen beskjed om hva som er registrert inn på sin skoleside på www.od.no

Du kan lese mer om OD her >>

For mere informasjon om innbetaling, se Fronter.

31. oktober 2016

Eplenes dag

På mat og helse har de feiret "Eplenes dag" ved å lage mange deilige retter med epler. Det har vært Eplechips, eplemos og eplekake. Noe har også kommet opp på personalrommet til stor glede for de ansatte. Tusen takk for alle smaksprøvene.

 

31. oktober 2016

Samarbeid med Estland -Teenagers’ world and immigration in a changing Europe

I går tok skolen i mot 15 elever og 2 lærere fra Vandra gymnasium i Estland. Elever fra Løkenåsen, som har valgfaget "Internasjonalt samarbeid", er vertskap og huser gjestene fra mandag til fredag.

Elevene fra Estland åpnet samarbeidet med en presentasjon om Estland for både lærere og elever hos oss. Deretter var det servering av vafler med syltetøy og brunost. Elevene våre hadde en presentasjon av skolen, nærområdet vårt og om noe av det som de skal se i Oslo de neste to dagene; blant annet HL-senteret, Vikingskipshuset og 22.juli senteret. På torsdag blir det kanotur og fredag omvisning på Lørenskog Hus.

Les mer om besøket og se bilder >>

Se flere bilder på Facebook.

18. oktober 2016

Teknologi i praksis på omvisning på Østlandsterminalen - Posten

Teknologi i praksis jobber med robotlego om dagen og i den forbindelse var i dag på omvisning på Østlandsterminalen på Robsrud for å se litt større roboter i aksjon. Det var en spennende og lærerik tur. Elevene var veldig engasjert og nysgjerrig.

12. okotber 2016

RÅDGIVENDE OG STØTTENDE TEAM MOT MOBBING I LØRENSKOG (RSTM)

1. juni 2016 etablerer Lørenskog kommune et Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM). Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for bistand i mobbesaker. Teamet skal bidra til effektiv og rask håndtering, sikre respektfull og korrekt behandling av partene , og øke skolenes kompetanse til håndtering av mobbesaker.

Teamet består av rådgiver ved skolekontoret med pedagogisk og juridisk kompetanse (koordinator), miljøterapeut ved APO-skolen (Alternativ Pedagogisk Opplæring), rådgiver ved PP-kontoret og helsesøster.

Når en av partene tar kontakt med koordinator, enten for råd, informasjon eller forespørsel om involvering fra teamet, tar koordinator kontakt med teamet for en eventuell videre oppfølging.

Kontaktinformasjon til Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM)

Telefon direkte: 900 49 396 (kl. 09.00-15.00 mandag-fredag) E-post: rstm@lorenskog.kommune.no

11. oktober 2016

Kantinen er åpnet

I dag åpnet vår "nye" kantine!
Veldig mange var innom for å handle lunsj eller bare for å ta en titt på kantinetilbudet. I dag var det bl.a. focaccia og stekt ris på menyen. I morgen er det bl.a. wraps og baguetter.
Vi tror og håper at det er mange som benytter seg av den gode maten som Nitor lager, leverer og serverer.

10. oktober 2016

Kantine på Løkenåsen etter høstferien.

Vi gleder oss til å få egen kanine på Løkenåsen etter høstferien. Kantinen vil bli driftet av Nitor. Alle elevene har fått informasjon i klassene.

Her vil dere kunne lese litt mer om tilbudet >>

Det blir mulighet for mobilbetaling. Les mere om mCASH her >>

 

30. september 2016

Idrettsdagen 28. september

En flott dag med mye aktivitet for alle elevene. Det var ballspill, sykling/løping og friidrett. Mange engasjerte og blide ungdommer. Flott innsats av alle elever og lærerstaben.

Se bilder >>

30. september 2016

Konsert i skolegården

I regi av DKS fikk vi i dag besøk av Ensemble Allegria. Ensemble Allegria er unge musikere som ønsker å spille på en litt annen måte enn de fleste kammerorkestre. De spiller stående, uten noter, og vil heller se på hverandre enn å ha blikket ned i hvert sitt notestativ. Vi fikk stoppet gravearbeidet og fikk oppleve en flott konsert i uteamfiet vårt i strålende sol.

Les mere om Allegria her >>

7. septemeber 2016

HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE TJENESTE I LØRENSKOG TILBYR i 2016 KURSREKKEN «FORTSATT FORELDRE»

Innhold i kurset

Det overordnede formålet med kurset Fortsatt foreldre er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og kommunisere etter bruddet, slik at barnas hverdag blir mest mulig forutsigbar og trygg.

De fem hovedtemaene på kurset er:

* Bruddprosessen
* Kommunikasjon, konflikt og samspill
* Å se barnas livssituasjon
* Foreldresamarbeid
* Veien videre

Onsdag 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11. Alle kurs er fra kl 14:30 til kl 16:00

Se invitasjonen for mer informasjon >>

7. septemeber 2016

Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte

Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på?

Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

På dette møtet vil du få informasjon om videregående opplæring, presentert på norsk og på følgende språk: arabisk, dari, engelsk, tigrinja, polsk, russisk, somali, sorani, thai, litauisk og urdu.

Vi tilbyr flere språk ved behov.

Informasjonsmøtet vil handle om:

* Om forventninger i norsk skole
* Lovverket
* Opplæringstilbud i videregående opplæring
* Søknadsprosessen

Kursholdere:
Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike underviser

Sted: Rødekors-Huset, Skedsmogata 3 C, Lillestrøm
Tid: Tirsdag 25. oktober 2016 18:00-20:00

Påmelding til skolen som ditt barn går på, innen fredag 23. september 2016.

Velkommen!

Karrieretjenesten,
Veiledningssenteret Romerike

Invitasjonen kan fåes på flere språk, se Fronter.

5. september 2016

Forebyggende vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Siden HPV-vaksine virker forebyggende gir den best effekt når den gis før seksuell debut, men forskning viser at den har god effekt også etter seksuell debut.

Jenter på ungdomsskolene og videregående skoler i kommunen som ikke tok i mot tilbudet om HPV-vaksinering i 7. klasse, har nå mulighet til å få disse tre vaksinene. Ta eventuelt kontakt med helsesøster ved din skole.

31. august 2016

Vel møtt til nytt skoleår

Skolesjefen ønsker alle elever, foresatte og ansatte i Lørenskogskolen vel møtt til nytt skoleår.

Les brevet her >>

19. august 2016

Foreldremøter høsten 2016

8. trinn: tirsdag 30.8 kl 18:00

9. og 10. trinn: tirsdag 6.9 kl 18:00

Innkalling med saksliste blir sendt hjem med elevene.

17. august 2016

Første skoledag

På slutten av dagen var hele samlet i samlingssalen for oppstart av nytt skoleår. Rektor ønsket alle velkommen til nytt skoleår. Det var også presentasjon av administrasjon, saksbehandler, helsesøster, rådgivere, bibliotekar og MOT-coachene.

Vi var så heldige å få besøk av VOLT ved daglig leder Linda Huuse Johansen og Gøril Renate Nilsen. De presenterte de forskjellige aktivitetene de har på VOLT. Magnus Klausen spilte gitar og sang en egenkomponert sang. Han er tatt opp på McCartney-skolen til høsten. Victoria Engel sang og spilte ukulele, også dette egnekomponert låt. Hun har tidligere vært elev på Løkenåsen skole. Celine Kristoffersen og Vilde Tunheim viste oss luftakrobattikk i tissue.

Se bilder fra samlingen >>

Les mere om aktivtene til Volt på Facebook, https://www.facebook.com/aktivitetshusetvolt/

17. august 2016

Velkommen til ny 8. trinn

17. august 2016

Sommeravslutning

Siste skoledagen for i år. Alle elevene var samlet i samlingsalen for en felles avslutning med flott underholdning av elevene. Det var utdeling av pris til Modige forbilder i klassene i regi av MOT. Elevrådet delte ut premier til vinnerne i kanonball- og bordtennisturneringen. Rektor ønsket alle en riktig god sommer. Dagen ble avsluttet i klasserommene.

Se bilder >>

22. juni 2016

Avlutning for 10. trinn

I går kveld var det tid for avslutning for 10. trinn. Flotte elever ankom samlingssalen klare for vitnemålsutdeling. Det var musikkinnslag fra elevene og rektor takket for tre fine år og gode resultater på eksamen. Hun ønske dem lykke til videre og håpet at de vil se tilbake på en fin tid på Løkenåsen. Etter den høytidlige utdelingen i samlingssalen gikk storklassene sammen og fortsatte avslutningen med taler fra lærerne og god mat.

Dere er supre! Lykke til videre fra alle oss på Løkenåsen.

Se bilder av alle de flotte elevene >>

22. juni 2016

Elena går ut med bare 6-ere på vitnemålet, 18 i alt!

Vi vil gratulere Elena med et vitnemål helt utenom det vanlige, hun har nemlig bare 6-ere. Ikke bare i standpunkt, men også til skriftlig og muntlig eksamen.

Nå tror du kanskje at Elena «bare» sitter hjemme og pugger, men nei. Elena er ei aktiv jente som også er engasjert i håndball – både som spiller og dommer. Hun er ei blid og inkluderende jente som bidrar til et positivt skolemiljø.

Vi ønsker deg lykke til med videre skolegang.

 

21. juni 2016

Arbeid med godt læringsmiljø på Løkenåsen skole

Et av skolens satsingsområder inneværende år er arbeid med godt læringsmiljø med undertittelen «Den gode timen». I løpet av våren har lærere og elever vært involvert i oppstarten av dette arbeidet gjennom å definere hva den gode timen er. Målet med arbeidet er at vi som skole skal bli omforente om en standard/et design på den gode timen som vi mener vil være med på å maksimere elevenes læringsutbytte.

Lenger ned er det bilder fra arbeidsprosessen om læringsmiljø i 8cd. Elevene ble stilt spørsmål som de først tenkte gjennom selv før de snakket sammen i grupper. Til slutt hadde de en gruppediskusjon, og læreren noterte på tavla.

Følgende spørsmål ble elevene bedt om å reflektere over og svare på;

Del 1: 

1) Hvilke ulike arbeidsmåter møter du i løpet av en arbeidsplanperiode?

2) Hvis du skulle planlegge en undervisningstime som er bra for deg, hvordan skal denne timen se ut?

Del 2:

Hva annet må til for at du skal lære? Hva må til for at du skal lære godt på skolen?

Elevenes innspill til hva de legger i godt læringsmiljø er sammenfattet. Personalet vil jobbe videre med dette i fellesmøter. Innspillene danner grunnlaget både for arbeidet videre med skolens pedagogiske plattform og for utarbeidelsen av dokumentet; «Den gode timen».1. juni 2016

Elever fra Løkenåsen på Slovakia tur

Fra 25. – 30. april var 14 elever og 3 lærere fra Løkenåsen på utveksling til Slovakia. 

Det ble en spennende tur til et land med en annen historie og kultur enn Norge. Elevene koste seg på tur og lærte masse.

Hovedtema for turen var golf, og det var golføvelser både tirsdag og torsdag før avsluttende turnering på golfbanen fredag.

I tilegg til golf var det ekskursjoner til presidentpalasset, gamlebyen i Bratislava, Cerveny Kamen, Bratislava bymuseum og tv-tårnet.

Les hva elevene forteller fra turen >>

Vi har hatt en flott tur! Se bilder fra turen >>

12. mai 2016

Hjelp! Vi er fremtiden

10. trinn er nå i full gang med kulturuka. Årets forestilling heter Hjelp! Vi er fremtiden. Det blir forestilling torsdag kl 18:30 for foresatte og fredag kl 09:30 for alle på Løkenåsen.

Se elevens egen hjemmeside >>

11. januar 2016

Siste dag før juleferie

Alle elever og ansatte var samlet til en flott avlutning i samlingssalen. Det var hele to lærerinnslag i år, til stor begeistring for elever og lærere. I tillegg var det flere flotte elevinnslag.

Se bilder >>

18. desember 2015

Markering av ny visjon for Løkenåsen skole


Lyst til å lære

Evne til å velge

Mot til å handle

I dag har alle klasser snakket om den nye visjonen, og vi har hatt en samling i salen hvor lærerne hadde et litt humoristisk innslag rundt den nye visjonen.

8. desember 2015

10-års jubileet for Dronning Sonjas skolepris

26.-27. desember var flere representanter fra Løkenåsen på jubileumskonferanse for Dronning Sonjas skolepris. Guro og Camilla fra 10. trinn hadde et sanginnslag under innlegget til Løkenåsen skole.

På fredag var det mottakelse på slottet. Rektor, tidligere rektor og elevrådsleder ved Løkenåsen skole var invitert til slottet i anledning 10-års jubileet for Dronning Sonjas skolepris.

Løkenåsen skole fikk Dronning Sonjas skolepris i 2008, som den tredje skolen i landet. I juryens begrunnelse den gang sto det; «Løkenåsen fremstår som en komplett skole som makter å ivareta likeverd og inkludering på en overbevisende måte». Under mottakelsen var både Dronning Sonja og Kronprins Haakon til stede. I tillegg til taler av Dronningen, Kronprinsen og tidligere statsråd Kristin Clemet, gikk Dronningen rundt og samtalte med gjestene og representantene fra de ulike skolene.

8. desember 2015

Besøk fra Slovakia

Løkenåsen skole har denne uken hatt besøk av 13 elever og 4 lærere fra Slovakia i forbindelse med EEA-Grant-prosjektet "Play".

I løpet av uken har de vært på besøk på Losby for å se på golfanlegget. De har vært på Oslo-tur og besøkt bl.a. Vikingskipmuseet, Frammuseet, Operaen og Stortinget. I tillegg har de vært på skogstur og hatt engelsk og dramakurs.

Tusen takk til alle dere foreldre som har stilt opp og tatt i mot elever denne uken. Uten dere ville vi ikke kunne gjennomført dette prosjektet.

Se også på Facebook, Løkenåsen skole.

20. november 2015

Eventyrprosjekt i 8AB

Forrige torsdag hadde elevene i 8AB eventyrforestilling med eventyr de selv hadde laget. De hadde inviterte barnehagene til forestilling på dagen. Barna koste seg under forestillingen. Alle barnehagebarna fikk bolle og saft etter forestillingen. På kvelden fikk foreldrenes se den flotte forstillingen elevene hadde laget.

20. november 2015

Elever til Frankrike, med Troll-midler

Bonjour! Franskklassen på Løkenåsen hilser til alle fra Lucon, nær Nantes i Frankrike. En storfornøyd og spent gjeng reiste nedover tirsdag, og allerede onsdag har mange klart å prate litt fransk og knyttet nye vennskapsbånd . Vi opplever en utrolig stor gjestfrihet og varme her. Elevene vil få delta på ulike utflukter og hadde i dag omvisning på skolen, som er en av de eldste skolene i området, drevet siden 1600-tallet, blant annet som en skole for nonner. Se mer på Facebook.

16. oktober 2015

Dembra-konferansen

Løkenåsen skole var invitert til å holde et innlegg på årets Dembra-konferanse i Oslo. Skolen presenterte sitt arbeid i Dembra-prosjektet som ble avsluttet høsten 2014. Rektor og to lærere representerte Løkenåsen.

Se Live Streeming (Del 7) >>

16. oktober 2015

Løkenåsen er med i et nytt internasjonalt prosjekt kalt Play!

Prosjektet finansieres av EEA-grants (EØS-midler). Denne uka var tre lærere fra skolen på besøk hos samarbeidsskolen i Bratislava for å planlegge prosjektet mer i detalj. Prosjektet vil dreie seg om sport (særlig golf), drama og demokrati. 15 elever fra Bratislava og 3-4 lærere vil komme på utveksling i november. Vi trenger vertsfamilier slik at elevene kan få oppleve hverdagslivet i et hjem i Norge!

 

16. oktober 2015