Personalet
Navn Funksjon Mail-adresse

Telefon

       
Løkenåsen skole Sentralbordet lokenasen.skole@lorenskog.kommune.no 67 93 44 90
       
Ellen Marie Gloppen
Rektor
egl@lorenskog.kommune.no
67 93 44 91
Tove Høgheim
Assisterende rektor
IK-koordinator
tovhog@lorenskog.kommune.no
67 93 44 93
Johan Blomqvist
Inspektør
joblom@lorenskog.kommune.no
67 93 44 92
Brit Aarhus
Rådgiver
bar@lorenskog.kommune.no
67 93 44 95
Marianne Fekete
Rådgiver
MOT
marfek@lorenskog.kommune.no
Kari Stadheim
Sosiallærer
karsta@lorenskog.kommune.no
67 93 44 96
Gro Iversen
Saksbehandler
giv@lorenskog.kommune.no
67 93 44 90
Anita Kvamme
Bibliotekar
anikva@lorenskog.kommune.no
Morten Due-Sørensen
barnevernspedagog
lede oppvekstsenteret
MOT
Elevråd
mds@lorenskog.kommune.no
Elisabet Kalleberg
IKT-ansvarlig
elikal@lorenskog.kommune.no
67 93 44 94
Nedre Base
67 93 44 78
67 93 44 79
Anne Nyborg Thunem
Leder Nedre Base
annthu@lorenskog.kommune.no
Mette Engkrog

Vernepleier

Linda Fletsten
Fagarbeider
Linn Hyllbak
Idrettspedagog
linhyl@lorenskog.kommune.no
Anita Sigtun
Miljøterapeut
anisig@lorenskog.kommune.no
Heidi Tønnesen
Spesialpedagog
heiton@lorenskog.kommune.no
Anders Kristiansen   andkri3@lorenskog.kommune.no  
Marit Vågen Spesialpedagog marvag@lorenskog.kommune.no  
Marte Moger Dokken
Barnevernspedagog
       
Øvre Base
67 93 47 30
Tone Heier
Leder Øvre Base
tonhei@lorenskog.kommune.no
Bjørg Opheim Hurlen
SFO - assistent
Kolbrun Jonsdottir
Spesialpedagog, vernepleier
koljon@lorenskog.kommune.no
Kine Netteberg
Assistent
Nina Therese Kristiansen
Fagarbeider
Christina Ottersen Nipe
Spesialpedagog
chrnip@lorenskog.kommune.no
Meena Kumari
Fagarbeider
menkum@lorenskog.kommune.no
Elin Nordby Formo
Assistent
Lars Erik Aahlin
Miljøveileder
laraah@lorenskog.kommune.no
Aleksander Dramstad Olsen
Miljøveileder
aleols1@lorenskog.kommune.no
Mona Butteberg
Pedagog
monbut@lorenskog.kommune.no
Shabana Sarwar
SFO
SFO for funksjonshemmede
67 93 44 77
Linda Egeberg
Assistent
8. trinn
8AB:
Carl Ditlev Gran
MOT
cargra@lorenskog.kommune.no
Anita Jørstad
anijor@lorenskog.kommune.no
Morten Steen
Teamleder
morste@lorenskog.kommune..no
Tuva Marstein
tuvmar@lorenskog.kommune.no
Gunn Bakke Kokkin
Barne- og ungdomsarbeider
gunkok@lorenskog.kommune.no
Kolbrun Jonsdottir
8CD:
Geir Bjørnethun
geibjo@lorenskog.kommune.no
Christopher Johansen
chrjoh@lorenskog.kommune.no
Hilde O Romundgard
Trinnleder
hilrom@lorenskog.kommune.no
Sven Kjetil Åsnes
sveasn@lorenskog.kommune.no
Lene Olsen
9. trinn
9AB
Aina Førland
Trinnleder
aindel@lorenskog.kommune.no
Erik Sandum
erisan@lorenskog.kommune.no
Kathrine Bjørkhaug
katbjo@lorenskog.kommune.no
Simen Seger Haave
simhaa@lorenskog.kommune.no
Myrna Mellingen
myrchr@lorenskog.kommune.no
Elin Normann
Assistent
elinor@lorenskog.kommune.no
9CD:
Lillien Breifjell Wiborg
Teamleder
lilwib@lorenskog.kommune.no
Kai Lindseth
kailin@lorenskog.kommune.no
Heshmat Samadian
hessam@lorenskog.kommune.no
Kristine Haveland
krihav@lorenskog.kommune.no
10. trinn
10AB:
Ståle Byrkjeland
stabyr@lorenskog.kommune.no
Inger Perstuen Braathen
ingbra@lorenskog.kommune.no
Marianne Fekete
Rådgiver
MOT
marfek@lorenskog.kommune.no
Gophy Langeswaran
goplan@lorenskog.kommune.no
Cathrine B Hagerup
ahager@lorenskog.kommune.no
Sondre Øiamo
sonoei@lorenskog.kommune.no
10CD:
Andrè Henriksen
Trinnleder
ahenri@lorenskog.kommune.no
Erling Sem
erlsem@lorenskog.kommune.no
Unni Skavdal Havdal   unnhav@lorenskog.kommune.no  
Helene Chambe-Eng
helcha@lorenskog.kommune.no
Arndis Snorradottir
Assistent
arnsno@lorenskog.kommune.no
Andre faglærere:
Silje Monstad
silmon@lorenskog.kommune.no
Innføringklassen (IK)
Tove Høgheim
Assisterende rektor
IK-koordinator
tovhog@lorenskog.kommune.no
67 93 44 93
Marit Aaheim
maraah@lorenskog.kommune.no
Brit Aarhus

Rådgiver

bar@lorenskog.kommune.no
67 93 44 95
Are Guttelvik
aregut@lorenskog.kommune.no
Heidi Granheim Sørensen
hesore@lorenskog.kommune.no
Andre:
Vera Granrud
permisjon
Lars Fredric Nordbakken
permisjon
Christine Nordli Nielsen
Permisjon