Helsesøsters side
 


Helsesøster : Malin Drotninghaug
Telefon: 67 93 44 99 /916 98 601
E-post: maldro@lorenskog.kommune.no

Til stede:
Mandag, trisdag, onsdag og torsdag kl 08:30 - 15:00

 
 
Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for alle elevene ved skolen, og skal ivareta elevenes fysiske og psykiske helse samt trivsel på skolen og hjemme.

Gjennom helseopplysning, vaksinering og tiltak i forhold til enkeltelever og grupper, ønsker vi å sikre god helse, trygghet og trivsel for elevene.
 
 
Tilbud til elevene i de forskjellige klassetrinn:
 
  8. kl.

Klasseundervisning om psykisk helse.

Et egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foresatte angående elevens helsetilstand.

Kontroll av vekt og høydemåling. Oppfølging etter fastsatte kriterier.

Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.
 

 
  9. kl. Undervisning i samarbeid med trinnets lærere. Tema er samliv og seksualitet.
 

Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.
 

 
  10. kl.
Vaksinering: Difteri, kikhoste, stivkrampe, polio (en vaksine)

Undervisning med tema samliv og seksualitet.

Individuell oppfølging av elever.

 
 


Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesøster, jeg er lettest å nå per sms eller e-post.