Skoletidsplan
2016-2017

2017-2018


Viktige prøvedatoer 2017/2018


Om skolen

 


Skjema
/Info
 Rådgiver
 


Informasjonshefte

 AnsatteHelsesøster


Biblioteket


Ordensreglement


Ansvarsavklaring
skole - hjem

Skolens råd


Virksomhetsplanen 2017Visjon og pedagogisk plattform


Sosial handlingsplan


Planer mot mobbing, vold mm.Handlingsplan
ved §9A


 

Årsmelding 2016