Tidligere prosjekter / samarbeid


Ny organisering av læringOrd som gror

Samarbeid med Høyskolen i Oslo, praktisk pedagogisk utdanning i Kunst og håndverk.

 


Lærende nettverk
2007-2009
Praksisfortelling


Skoleovertagelse
2000
Tema: Skjønner du skjønnhet?
Arkitektur og omgivelser
Lokalidentitet


Læringsstrategier

 FUN

Forsøk og Utvikling i Nettverk

IMTEC  2000-2003

FUN-Skandinavia 2002-2004

 

Erfaringsdelings-
konferanse på HiO

2002
Skolen presenterte diverse vurderingsteknikker:
"Vi spør ikke om hva du har gjort, men hva du har lært og hvordan!"

 

ENIS

2002 - 2004
1999 - 2001
ENIS - European Netword of Innovation Schooles: et nasjonalt og europesik nettverk for skoler med stor IKT-kompetanse. Skolen var med både i den første og andre perioden

Positivt skolemiljø