MOT er en  landsomfattende stiftelse som jobber for varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre

 • MOT ønsker mennesker som er bevisste og trygge til å ta og stå for egne valg.

 • MOT ønsker miljøer der egne valg og forskjellene mellom hverandre blir akseptert.

 • MOT ønsker miljøer der mennesker føler seg verdifulle og betydningsfulle.

De målene når vi når mennesker bruker MOT som verktøy, gjennom at de gjør kjerneverdiene mot til å leve, mot til å si nei, og mot til å bry seg til sine egne.

Konsekvenser av MOTs arbeid blir derfor blant annet økt livskvalitet og trivsel, og forebygging av mobbing, vold og rusmisbruk.

Les mer om MOT

Alle de fire ungdomsskolene i Lørenskog er nå MOT-skoler.


 


-> Marianne, Atle og Bjørn

MOT til å glede - årets varmeste dag

I dag er det MOT til å glede dagen. Vi på Løkenåsen markerte også denne dagen. Det var servering av kaffe, te, pepperkaker og frokost til lærere. Elevene hadde samling i samlingssalen hvor det ble snakket om hvordan en kunne glede andre. Alle elevene skrev sine forslag som ble hengt opp i på veggen. På veien tilbake til time fikk de servert pepperkaker av "Ungdom med MOT".

Husk å glede noen i dag og alle andre dager :-)

Se bilder >>

22. november 2013

2013 - 2014

  Modige forbilder

Hannah i 9b tegnet i MOT-besøket "Modige forbilder". Oppgaven var å illustrere hvordan man kan vise mot. Der denne "supermannen" bryr seg og stiller opp for andre.

17. juni 2014

MOT til å glede - årets varmeste dag

I dag er det MOT til å glede dagen. Vi på Løkenåsen markerte også denne dagen. Det var servering av kaffe, te, pepperkaker og frokost til lærere. Elevene hadde samling i samlingssalen hvor det ble snakket om hvordan en kunne glede andre. Alle elevene skrev sine forslag som ble hengt opp i på veggen. På veien tilbake til time fikk de servert pepperkaker av "Ungdom med MOT".

Husk å glede noen i dag og alle andre dager :-)

Se bilder >>

22. november 2013

 

2012 - 2013

Nye MOT-informatører

På tirsdag var det sertifisering av nye MOT-informatører her på Løkenåsen. Vi hadde selv to deltakere som skulle sertifiseres. I tillegg var det lærere fra hele landet som ble sertifisert denne dagen.

 

Vi vil gratulerer Morten og Lejla på Løkenåsen som sertifiserte MOT-informatører.

8. november 2012

2011-2012

Skolering av ungdom med MOT

2. og 3. november møttes 37 ungdommer fra Lørenskog på Lørenskog hus. Gjennom ulike aktiviteter og fremføringer, ledet av Calle og Bjørn fra Løkenåsen, er de nå klare til å besøke 7. klassene og trygge overgangen til ungdomskolen. Elevene fra Løkenåsen var Eirik, Ammna, Abisa, Abirami, Lina, Ingvild, Vilde og Kaja.

9. november 2011

2010 -2011

789’ere

1. og 2. februar ble 789’ere fra Løkenåsen skolert på Marikollen ungdomsskole. Sammen med elevene fra Løkenåsen, var også elever fra Kjenn, Hammer, Fjellsrud og Marikollen. I løpet av de to dagene ble vi bedre kjent med hverandre og oss selv.

Les mer og se bilder >>

3. februar 2011

2009-2010


Siste MOT-møte på 8. trinn

 

Da er siste runde med MOT gjennomført på 8. trinn. Tema var å gi energi, bruke lommelykt og finne gode egneskaper hos hverandre.
 


16. juni 2010


 på 9. trinn

Nå er vi ferdig med det siste besøket på 9. trinn for i år. Etter å ha synliggjort modige forbilder og reflektert rundt hva det vil si å være modige, har vi kåret "Klassens Modige Forbilde" i hver klasse. Elevene har stemt frem en gutt og ei jente de mener har utmerket seg positivt i klassen, ut i fra kriterier de selv har satt. Siste skoledag vil disse "Modige Forbildene" få utdelt hvert sitt diplom med begrunnelse på hvorfor de ble stemt fram.

Navn og bildet kommer etter sommeravslutningen.

11. juni 2010


 på 10. trinn

Siste besøket på 10. trinn er gjennomført når rett før skoleslutt. Tema for besøket har vært:

 • Friske opp og oppsummere 3 år med MOT
 • Ta MOT med deg resten av livet
 • Kartlegge hva MOT har betydd for den enkelte

Det er fantastisk å høre tilbakemeldingene elevene gir hverandre, og vi i MOT ønsker alle lykke til videre i livet!

11. juni 2010

Ungdom med MOT-skolering:

26. og 27. januar deltok Erlinda, Silje, Amanda, Christoffer, Martin H, Kevin, Kristian og Sebastian fra 9. trinn på UMM-skolering i Rælingen. Med på samlingen var også elever fra Kjenn, Fjellsrud og Marikollen.

Våre UMM skal til våren besøke 7. trinn på barneskolene for å fortelle om hvordan det er å gå på Løkenåsen. Ved at elever fra neste års 10. trinn kommer på besøk, vil det være noen kjente ansikter å forholde seg til når barneskoleelevene begynner til høsten. Dette kan for mange gi en trygghetsfølelse.

Se bilder >>

28. januar 2010


Første møte med MOT på 8. trinn


Da er det første møte med 8. trinn gjennomført. Tema for første samling er å ha MOT til å:
  * si NEI
  * leve
  * bry seg

Se også MOT's hjemmesider

Se bilder >>

3. september 2009

2008-2009

Siste MOT-samling på 10. trinn

Da er aller siste MOT-møte over for 10. klassene.
 
Tema var å friske opp og oppsummere 3 år med MOT.
Håper alle tar med seg det de har lært videre og fortsetter
å bruke verktøyene også etter at tida på Løkenåsen er over.
 
Vi i MOT vil få takke for tre fine år og ønske alle lykke til videre i livet.

15. juni 2009


MOT på 8. trinn

Nå er vi akkurat ferdige med nok en runde med MOT på 8. trinn. Tema har vært å utvikle troen på seg selv. Hvordan kan vi styrke det indre motet?

Det er viktig å bruke lommelykta på seg selv for å styrke troen på indre krefter.

I en av øvelsene skulle elevene si noe positivt ved seg selv. Dette er vanskelig, men øvelse gjør mester! Klassen ble delt i grupper der de skulle tegne en modig person. Her er et par eksempler:

23. mars 2009


  MOT i hele Lørenskog


Onsdag, 18.mars, vedtok
et enstemmig kommunestyre å fortsette samarbeidet med MOT og gå inn i en avtale om Lokalsamfunn med MOT. Dette vil føre til at MOT vil fortsette som før på Løkenåsen. I tillegg vil organisasjonen bli mer synlig i hele Lørenskog.

Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell:
  - der topplederne i lokalsamfunnet og skolene har eierskap til
MOT og ser stor glede av MOTs holdningsarbeid

  - der MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer - bl.a. gjennom programmer i skolen, tiltak på fritidsarenaen, kommunikasjon imedia og tilgjengelige identitetssymboler slik at det å ta egne valg.

Lokalsamfunn med MOT benyttes av en kommune eller et nærmiljø/ungdomsskole som ser MOT i en helhetssammenheng, ser på eierskap som suksessfaktor, bruker MOT som et symbol og paraply på sitt holdningsarbeid og et virkemiddel for å skape lokale team med felles forståelse.

20. mars 2009


 på 8. trinn

MOT- informatørene Bjørn og Marianne har besøkt alle 8. klassene. Tema for denne samlingene var "flybensin" og "bruk lommelykta". Se det positive og gi hverandre positive meldinger :-)

18. november 2008


Mandag 3. og tirsdag 4.november ble det gjennomført skolering av Ungdom med MOT i Lørenskog.

Fra MOT's hjemmeside:

"Det deltok over 40 ungdom fra Kjenn, Fjellsrud og Løkensåsen ungdomsskoler i Lørenskog og Marikollen ungdomsskole i Rælingen. Det ble to intense dager med masse informasjon, men også mye gøy. Elevene var engasjerte og bød på seg selv fra første stund. Vi hadde to flotte dager som endte med et fartsfylt hesteveddeløp (en ny lek som anbefales!) og MOT-sangen på storskjerm.

Vi fikk også skolert Lørenskogs første og eneste 456er Pål Bergerskogen fra Kjenn!

En stor takk må også Silje, Helene, Julie og Christoffer ha. De ble skolert 789 i fjor og hjalp til masse under skoleringen både med formidlig og tilrettelegging. "

6. november 2008


Foreldrekveld for 8.trinn

Tirsdag, 23.09, holdt MOT møte for foreldrene til elevene i 8 c og d. Vi gjennomgikk noe av det elevene har vært gjennom på første møte, samt tatt for oss noen verktøy foreldrene kan bruke i hverdagen. Foreldrene som kom ga tilbakemelding om at dette var et møte som var helt annerledes enn det de hadde forventet, og at de som ikke var der kunne angre på det. Rett over høstferien onsdag, 08.10 er foreldrene til 8 a og b invitert til det samme møtet. Håper alle får en super høstferie med masse moro og kommer friske og opplagte tilbake til skolen!

26. september 2008


MOT i gang på 8. trinn

MOT- informatørene er i disse dager inne i alle
8. klassene med MOT- programmet.

Tema/mål: Trygghet, varme og nærhet
• Bygge en plattform
• Bevisstgjøre i å tenke årsaksanalyse

Se også MOT's hjemmesider

 

8. september 2008

2007-2008


 Modige forbilder

Årets siste besøk på 9. trinn er unnagjort. Tema for dette besøket var modige forbilder. Elevene stemte fram den gutten og jenta de mente har utmerket seg ut i fra klassens kriterier. Se bilder >>Vi i MOT benytter anledningen til å ønske alle elevene en riktig god sommer!
 

Hilsen Julie, Marianne,
Calle og Bjørn.

 

6. juni 2008

MOT undersøkelse viser gode resultater

I desember ble det over hele landet gjort en undersøkelse blant 10. klassinger som har MOT's program. Det var MOT selv som både tok initiativ og gjennomførte undersøkelsen. Ca 1600 elever deltok, våre 10. klassinger var også med. Elevene vurderte MOT på forskjellige områder på en skala fra 1 til 7.  Undersøkelsen viste bl.a. en score på 6,00 på at ungdom opplever MOT som ærlig, ekte og til å stole på. At "MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres" fikk en score på 5,37 viser at MOT fungerer som vi ønsker.

7. februar 2008

MOT 789 – HVA - HVORFOR

 - Hvorfor du ønsker å bli en 789er, og hvorfor du bør bli det?

Lever søknad til Bjørn innen torsdag, 20.12.2007.

Leveres som personlig melding på FRONTER eller på mail: bjonor@lorenskog-skole.no 

 • HVA: MOT 789

 • HVORFOR: Skape en tryggere overgang fra barne- til ungdomsskolen. Bidra til å skape et enda bedre miljø på ungdomsskolen gjennom at ungdommer tar ansvar for hverandre.

 • HVORDAN: Ungdomskoleelever besøker elevene på 7. trinnet på barneskolen etter gjennomført skolering i regi av MOT

Første samling for 789'erne

HVOR:    GAMLE HAMMER SKOLE

NÅR:     7.-8. januar 2008

HVEM:   ELEVER FRA UNGDOMSSKOLENE I     LØRENSKOG.

MAT: DET SLIPPER DERE Å TENKE PÅ – AKKURAT SOM HJEMME!

18. desember 2007

10.klassene har fått/får besøk av MOT- informatørene

Temaet er "Gribben". Det ble fine samtaler rundt det å bry seg og hva som er moralsk riktig. Det handler om å ta ansvar for egne handlinger. Pass på at jakten på status og berømmelse ikke går på tvers av dine egne indre verdier.
Unn andre suksess.

17. desember 2007

3. besøk på 8. trinn


Denne gangen har de brukt "lommelykt" og "fylt bensin" på seg sev. Det kan være vanskelig å si noe positivt om seg selv, men det er viktig for å bygge seg sterkere, akseptere seg selv og være stolte av selg selv.

10. desember 2007

MOT til å glede dagen

Løkenåsen skole arrangerte Mot til å glededagen for elevene fredag 23. november.

789'erne delte ut gele til 10. trinns elevene.

I Samlingssalen var det filmframvisning der noen av poengene MOT jobber med ble belyst. Det handler rett og slett om å bry seg om andre, uansett interesser, rase, legning osv.

Det koster så lite å gjøre hverdagen lettere for de rundt deg. Smil, si hei, klapp på skuldra, gi komplimenter.

27. november 2007

 

Husk MOT til å glede dagen 23. november


Se MOT's sider

22. november 2007


MOT er i gang på 8. trinn
 

Nå har alle 8. klassene hatt besøk av MOT- informatørene Julie og Calle.

Husk å ta hverandre på fersk gjerning når dere gjør noe positivt,
og husk å gi hverandre ros
J

   

22. november 2007


Verdensdagen for psykisk helse.

MOT markerte denne dagen. Alle elever hadde muligheter for å henge opp en hyggelig hilsen på snorer som var trekt over skolegården. Det kom mange hyggelige hilsninger i løpet av dagen. Snorene vil bli hengt opp på biblioteket.

Se bilder >>

11. oktober 2007  


9. trinn i gang igjen

Årets første MOT-samling på 9. trinn tar for seg gruppepress og hvordan det føles. Målet er å bygge opp nok trygghet til å kunne ta egne valg uavhengig av hva andre velger å gjøre.

Se bilder fra samlingene >>

24. september 2007 Nytt fra MOT

Under MOTs 10 års jubileum i Trondheim ble MOT lansert som først i verden på MSN.

Samtidig kom nyheten om at musikkanalen Voice har inngått et samarbeid med MOT i forhold til mobbing.

Mer om dette kan du lese om på MOTs nye hjemmesideMOT.no

24. september 2007

2006 - 2007
Ny MOT-informatør på Løkenåsen

Calle deltok på kurs hos MOT i Trondheim i mai og er blitt ny MOT- informatør. Neste skoleår vil han sammen med Bjørn, Marianne og Julie ha ansvar for MOT-opplegget ved Løkenåsen.


Vi vil samtidig ønske alle en god sommer!

Hilsen Bjørn, Julie, Marianne og Calle.

19. juni 2007


MOT på 9. trinn

Siste MOT-møtet på 9. trinn handler om det å være modig og om hvordan en kan vise mot på mange forskjellige måter. I alle klasser ble det valgt to "modige forbilder":
9A - Rania og Martin
9B - Stian RS og Sanne
9C - Zeliha og Emil
9D - Charlotte og Mats

Disse vil få et bevis på at de er modige forbilder på sommeravslutningen.

19. juni 2007


8. mai, foreldremøte for 8 CD på oppfordring fra foreldrene

Vi hadde foreldremøte med foreldrene i 8CD tirsdag 8. mai. Det var på oppfordring fra foreldrene at vi hadde det. Møtet gikk ut på at vi ville åpne en arena for foreldrene der vi ga de mulighet til å høre hva slags grense de satte for sine barn, når det gjaldt f. eks. innetider, lommepenger osv. Vi fikk et ganske åpent forum der vi diskuterte alt fra tur i 10. klasse til mobbing på skolen. Vi snakket også litt om MOT og hvordan vi ville at programmet skal brukes til daglig. Vi vil takke for et fint møte og at vi håper flere foreldre stiller neste gang. Dette er en ypperlig mulighet til å snakke med andre som kanskje er i samme situasjon.

29. mai 2007


Distriktssamling for MOT på Løkenåsen

Onsdag 25.04.2007 var MOT-informatørene fra Oslo-Akershus samlet på Løkenåsen. I tillegg deltok informatører fra Stor-Elvdal kommune, Lunner kommune og Kirkeparken vgs. i Moss.

Program for dagen

 • Manus Hva er bra og hva må forbedres?
 • MOT i dag Hva skjer i MOT?
 • Lokalsamfunn med MOT Hva skjer i kommunen?
 • Gruppearbeid på Lokalsamfunn med MOT og Strategi for MOTs retning fremover.

Marianne, Julie og Bjørn fikk tildelt hver sin utmerkelse for god innsats i MOT. Gratulerer!

27. april 2007Foreldremøte for 9CD 29. mars

Tema:
Uformelle samtaler og erfaringsutvekslinger om det å være ungdom og det å være foreldre.

Se bilder >>
 


 Samling på 8. trinn

MOT- representantene er i full gang med en ny runde på 8. trinn. Denne gangen er temaene : Hesteskomagnet, klumpkultur og energigiver.

Se bilder >>
 

MOT-skolering

30. og 31 januar gjennomgikk 8 elever på 9. trinn skolering til å bli 789’ere i MOT.

Opplæringen ble holdt på Fjerdingby sammen med elever fra Kjenn, Marikollen og Lambertseter. Disse to dagene besto i kursing i presentasjonsteknikk og gjennomgang av manus som brukes når de skal besøke neste års 8. klassinger.

Elevene fra Løkenåsen viste stor entusiasme og var veldig flinke. Vi er utrolig stolte av det de presterte på skoleringen.

Se bilder >>

 


 
til å glede dagen 23. november


8. og 9. trinn hadde et flott arrangement i samlingssalen i går i forbindelse med MOT til å glede dagen.

Se bilder
 

MOT på 8. trinn november 2006

Møte på 8. trinn denne gangen heter ”Lommelykt”. Vi jobbet med det å se det positive i hverandre og hvordan vi skal bruke lommelykta på hverandre. Vi hadde også noen runder med i Idol i enkelte av klassene. Det var ikke alle som ville delta. Ellers snakket vi om hva som skulle til for å fylle på bensin hos hver enkelt og hva vi kunne gjøre for at andre skulle føle seg bedre.

Husk å ta hverandre på fersk gjerning når dere gjør noe positivt, og husk å gi hverandre ros J

Se bilder

MOT i 10B1 og 10B2 - november 2006

Etter ønske fra 10B laget MOT-informatørene et 1-dags opplegg for 10B. Innholdet var litt fra programmet for 8 og 9 trinn, i og med at 10. ikke har deltatt i dette tidligere.

MOT på 9. trinn - oktober 2006

MOT-informatørene Marianne og Bjørn fortsetter på 9. trinn.
"Det handler om å ta valg."

Se bilder

MOT for 8. trinn - oktober 2006

Alle 8. klassingene har nå hatt besøk av MOT informatørene Bjørn og Julie.

Bilder

Etterutdanningssamling med MOT

4.-5. september deltok Marianne, Julie og Bjørn på etterutdanningssamling med MOT i Langesund.

Totalt deltok 97 MOT-informatører fra Sør- og Øst-Norge på samlingen.

Tema var gjennomgang av nye manus og gruppearbeid med problemstillinger rundt disse. NTNU har gjennom et forskningsprosjekt kommet fram til at MOT’s pedagogikk virker. Denne rapporten vil bli lagt fram i løpet av september.

Det ble også holdt foredrag om bl.a. motivasjon. Foredragsholder var Øyvind Hammer, bedre kjent som Ole Einar Bjørndalens mentale rådgiver.
 
Kick off

Alle MOT-skolene i Lørenskog møtte til Kick off i Storstua 30. august. I tillegg til kjente personligheter som Pål Anders Ullevålseter, Wisnu og Phung, bidro skolene med flott underholdning. Kristine fra Løkenåsen var dagens konferansier.

2005 - 2006

3. og siste samling for 8. trinn - juni 2006

Marianne og Bjørn besøkte alle 8. klassene for siste gang før ferien.

Fyll ballongen til andre og skap hesteskokultur !

 

 

Mai 2006 - Ny MOT informatør ved Løkenåsen - JulieJulie Jacobsen deltok på kurs hos MOT i Trondheim i mai og er blitt ny MOT- informatør. Neste skoleår vil hun sammen med Bjørn ha MOT-opplegget for 8. trinn, mens Marianne og Bjørn forsetter på neste års 9. trinn.

9. og 12. desember blir det ny samling for 8.trinn - drømmesøknad

Elevene får mulighet til å skrive en drømmesøknad. Drømmen skal ha et positivt fokus, gjerne kreve MOT for å gjennomføre. Den skal ikke være kun til egen vinning, og skal være i MOT's ånd. Skolens "beste" drømmesøknad blir sendt videre til en jury før 20. desember. Deretter vil juryen velge ut noen elever fra hele landet som får sin drøm oppfylt.

23. november 2005 Mot til å glede - dagen

Annonse

Se bilder fra arrangementet

2. samling - november 2005

Marianne og Bjørn er i gang med 2. samling. Denne gangen handler det om å gi ros og oppmuntring.

Se bilder fra samlingene på 8. trinn

Bilder fra 1. samling i 8A 13. oktober 2005
Bilder
Bilder fra 1. samling i 8B 10. oktober 2005
Bilder
Foreldremøte for 8 AB - 12. oktober 2005

Marianne og Bjørn vil besøke klassene i forkant av dette møtet.

Invitasjon
1. møte med 8. trinn - september 2005

Marianne og Bjørn har nå besøkt halve 8. trinn og arrangerer foreldremøte for disse foreldrene i kveld 26. sep. kl 18:00 i 8D's klasserom.
Se noen bilder fra samlingen med elevene i 8D.
Felles planleggingsdag for skolene i Lørenskog, Triaden12.9.2005

Alte Vårvik holdt et inspirerende foredrag om MOT for en forsamling på rundt 400 skoleansatte i Storstua på Triaden.


Etterutdanning på Hurdalsjøen 31.8 - 1 .9.2005ç¬ó³ÏÀ –H3Q5€ ©BàƒÇÄÆáä.@ $p³d!sý#ø~<<+"À¾xÓ ÀM›À0‡ÿêB™\€„Àt‘8K€@zŽB¦@F€˜&S `ËcbãP-`'æӀø™{[”! ‘ eˆDh;¬ÏVŠEX0fKÄ9Ø-0IWfH°·ÀÎ ² 0Qˆ…){`È##x„™FòW<ñ+®ç*x™²<¹$9E[-qWW.(ÎI+6aaš@.Ây™24àóÌ ‘àƒóýxήÎÎ6Ž¶_-ê¿ÿ"bbãþåÏ«p@át~Ñþ,/³€;€mþ¢