Dronning Sonjas skolepris 2008 til Løkenåsen skole

Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

Om nomineringen - les mer på RB >>

"Jeg er stolt av skolen og personalet", sier rektor Aud Haaland. "Det at skolen er der den er i dag, er resultat av et langsiktig arbeid av et engasjert personale. Vi ønsker å stadig være i utvikling mot en bedre skole for alle de elevene vi har ansvar for. Det er utrolig morsomt at noen ser det arbeidet vi gjør."

Kaker ble tryllet frem på bordet og det ble tid til litt feiring av tildelingen av Dronning Sonjas skolepris blant kollegiet i dag.

Assisterende Skole- og oppvekstsjef Dagfinn Cock overrakte blomster fra Skole og oppveksttjenesten til rektor Aud Haaland.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Juryen mener Løkenåsen skole framstår som en komplett skole som makter å ivareta likeverd og inkludering på en overbevisende måte, og viser til at ungdomsskolen gjennom mange år har lagt vekt på å skape et tilpasset og likeverdig læringsmiljø. "Juryen har merket seg at 35 % av skolens elever er flerspråklige og at de aller fleste av disse følger den vanlige undervisningen. Skolen har en egen innføringsklasse for elever som nylig har kommet til Norge og derfor ikke behersker norsk. Juryen har også merket seg at skolen har en egen base for multifunksjonshemmede elever og en egen base for elever med store lærevansker," heter det i beskrivelsen.

Bilder fra Dronningens besøk på skolen >>

Se også RB >>