Demonstrasjonsskole
2003 - 2005

Dronning Sonjas skolepris
2008
 

Bruk ett bilde
Et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet, Høgskolen i Oslo og Løkenåsen skole rundt årets bilde.

 MOT

MOT er en  landsomfattende stiftelse som jobber for varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre

Comenius


Dembra


Ungdomstrinn i utvikling
2014 - 2015
 

Vurdering for
læring

2010 - 2014

Tidligere prosjekter / samarbeid

Internasjonalt samarbeid