Løkenåsen skole
Nordlifaret 41
1473 Lørenskog
Tlf: 67 93 44 90
lokenasen.skole@lorenskog.
kommune.no